Vol 9, No 3 (2016)

Table of Contents

Original Research

Wilfrido D. Mojica, MD, Paul Mojica, Don Sykes, PhD
Chen Song, Aosen Wang, Kathy Ralabate Doody, PhD, Michelle Hartley- McAndrew, MD, Jana Mertz, MBA, Feng Lin, PhD, Wenyao Xu, PhD
PDF

Review

Jun Liu, PhD, Mei Zhang, PhD, Xue-Jun Kong, MD
PDF
Chieh Li, EdD, Louis Kruger, PsyD, Kalyani Krishnan, MA
PDF
Xuejun Kong, MD, Ruoyu Wang, MD, Dewei Zhao, MD, Zhiqiang Wang, MD, Xiao Liu, MD, Yan Ding, MD, PhD

Case Report

Diana Diana Castro, MD, Liqun Zhang, MD, Subhadra Nandula, PhD, Jin Choe, MD, Donghong Cai, MD, PhD
Tieying Hou, MD, PhD, Jingxin Qiu, MD, PhD