Vol 7, No 2 (2014)

Table of Contents

Original Research

Richard E. Frye, MD, PhD, Jeffrey M Sequeira, MS, Edward Quadros, PhD, Daniel A. Rossignol, MD
PDF
Zhe Xu, MD, PhD, En-qiang Qin, MD, Min Zhao, MS, Wei-ming Nie, MS, Zhi-ping Zhou, MS, Bo Tu, MS, Wei-wei Chen, PhD, Dan Wu, BS, Fei Wang, MS, Jin Li, MS
PDF
Frank Chen, MD, PhD, MBA, David Hicks, MD, Maria Nava, MD, Richard Cheney, MD
PDF
Xiu-Qiao Zhang, PhD, Jia-Chun Chen, PhD, Feng-Jiao Huang, MS, Luan-Yuan Tian, PhD, Yuan Tu, MS
PDF
Judith J. Thangaiah, MD, Krishna Balachandran, MD, Usha Poothiode, MD, Suresh Bhat, MD
PDF

Case Report

Kheng-Jim Lim, MD, Lanjing Zhang, MD, MS, Anish Sheth, MD
PDF
Matthew F. Helm, BS, Lin Lin, MD, PhD, Peter Santalucia, MD, Brummitte Dale Wilson, MD, RW Plunkett, PhD, Raminder Grover, MD
PDF

Review

Ayesha Arshad, MD, Christopher A. D’Angelis, MD, PhD